Terms and conditions – Handelsbetingelser Netthandel


At the moment we only ship to Norway — but stay tuned.

Generelle forhold

Vi tilstreber å gi våre kunder korrekte opplysninger om produkt, pris, leveranse og leveringstid i vår nettbutikk. Vi tar forbehold om skrivefeil, mangelfull informasjon, produkt- og produksjonsendringer og periodiske prisendringer i vår informasjon på nettbutikken. Vi gjør også oppmerksomme på at varer kan være utsolgt selv om de fremstår som tilgjengelige i nettbutikken dersom lagerstatus i våre systemer innehar feil. Informasjonen på våre offisielle nettsider og i nettbutikk kan også inneholde tekniske feil og/eller typografiske feil.

Innholdet på våre offisielle nettsider og i vår nettbutikk kan når som helst endres, uten forvarsel. Innholdet som publiseres kan uten intensjon inneholde referanser til produkter, tjenester eller lignende som ikke er tilgjengelig i Norge eller som for tiden ikke tilbys.

Ved eventuelle feil i opplysninger forbeholder Northern seg retten til å korrigere disse så snart vi er blitt oppmerksomme på feilen. Ved henvendelser og bestillinger vil vi så langt det lar seg gjøre opplyse om eller korrigere feil så snart de oppdages.

Kjøp

Etter at vi mottar din bestilling i vår nettbutikk vil det automatisk bli sendt en ordrebekreftelse til deg på epost. Sjekk umiddelbart etter kjøp at ordrebekreftelsen er i overenstemmelse med din bestilling og at dine opplysninger stemmer. Oppdager du feil eller mangler ta straks kontakt med vår kundeservice på post@northern.no. Northern forbeholder seg retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne dersom produktet er utgått eller midlertidig utilgjengelige. Dette kan oppstå i tilfeller der lagerstatus i systemet er misvisende eller feil, produksjonsproblemer eller logistikkforsinkelser oppstår i etterkant av din bestilling som gjør levering etter avtale umulig. Dersom slike endringer inntreffer vil vi kontakte deg straks etter at problemet er identifisert med endring, konsekvens og eventuelle forslag til ny løsning. 

Pris og betaling

Priser på alle produkter i vår nettbutikk er oppgitt inklusiv merverdiavgift og i lokal valuta. Totalkostnaden for kjøpet (inklusive leverings-/fraktkostnader), fremkommer i kjøpsprosessen i vår nettbutikk og må bekreftes av deg som kunde før kjøpet er gjennomført. Vi tar ingen gebyrer for betalingskort utover bankens betingelser.

Du kan velge om du ønsker å betale med kort eller faktura i vår nettbutikk. Betaling med kort blir behandlet av Nets som er en sikker elektronisk betalingspartner for Visa og Mastercard.

I samarbeid med Klarna tilbyr vi mulighet for betaling med faktura eller delbetaling. Ved fakturabetaling/delbetaling betaler du for varene først etter at du har mottatt varene. Fakturaen vil bli tilsendt på epost og det er Klarna AS som har ansvar for å følge opp betaling av faktura. Vær oppmerksom på at du mottar faktura på e-post, det er derfor svært viktig at e-post adressen er riktig. Du kan også finne din faktura ved å logge inn på klarna.se. Ved valg av faktura eller delfaktura vil Klarna utføre en kredittsjekk av dine personalia.

Levering

Northern leverer kun til kunder med bostedsadresse i Norge (unntatt Svalbard). Levering skjer til nærmeste utleveringssted eller hjem til din adresse. Estimert leveringstid finner du på ordrebekreftelsen du mottar på epost.

Normal leveringstid er 2-5 virkedager dersom varen er på lager på bestillingstidspunktet. Skulle det i spesielle tilfeller oppstå vesentlige endringer i din levering vil vi ta kontakt med deg. Northern har risikoen for skade og/eller bortkomne produkter under transport frem til du har mottatt varene.

Varene ansees som levert når du, eller en delegert mottaksperson over 18 år, overtar varen på ditt lokale postkontor eller signerer for korrekt mottak ved døren i tilfeller med levering rett hjem.

Postpakke

Postpakker leveres til ditt nærmeste utleveringssted. Du får SMS eller e-post når pakken er klar for henting. Dersom du som kunde ikke henter ordren og forholder deg passiv etter varsel om henting eller levering, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven, og mister således retten til å gå fra avtalen. Uavhentede pakker belastes med et gebyr på 250kr i tillegg til fraktkostnad.

Se avsnitt for «Mangler og skader» dersom du oppdager synlig transportskade eller avvik på produktet.

Hjemlevering

Northern tilbyr muligheten for hjemlevering. I tillegg må enkelte varer leveres hjem til deg grunnet størrelse og/eller vekt. Dette blir angitt ved utsjekk og betaling av varene.

Vær oppmerksom på at enkelte adresser kan ha ulike leveringsutfordringer, fysiske forbehold og begrensninger eller åpningstider som muligens må tas hensyn til av transportør. Siden dette er opplysninger kun du som kunde innehar må dette opplyses om under bestilling som en del av ordreinnleggelsen for å sikre vellykket levering. Det må være mulig for transportør å komme helt fram til leveringsadressen med en stor lastebil (kjørbar vei, ingen gjenstander eller andre hindringer i veien).  Leveringsstedet må være klargjort for levering (fri passasje og tildekket gulv om risiko for skade). Eventuelle bompenger på privat vei må betales av kunde og må ikke forsinke levering. Kjøper eller en delegert mottaksperson over 18 år må være tilstede på adressen, ha gyldig legitimasjon og må signere for de leverte varene.

Dersom du ikke er hjemme på avtalt leveringstidspunkt vil transportøren avtale en ny tid med deg, og du blir fakturert ny fraktkostnad for både retur og ny levering.

Når du som kunde mottar varene plikter du å utføre kontroll av avvik ved levering før du signerer på fraktbrev fra transportør. Sjekk at sendingen er komplett, stemmer med bestillingen og er levert uten synlig skade. Oppdager du synlige skader er det viktig at dette blir dokumentert på fraktbrevet, samt fotografert, før du signerer for mottatt levering. Dersom fraktbrevet er signert levert uten skade vil det ikke være mulig å behandle en reklamasjon på synlig skade i etterkant.

Se avsnitt for «Mangler og skader» dersom du oppdager synlig transportskade eller avvik på produktet.

Mangler og skader

Northerns nettbutikk følger Forbrukerkjøpslovens bestemmelser om reklamasjonsrett.

Oppdager du mangler eller skader på produktet skal Northern kontaktes umiddelbart etter at feilen identifiseres via Northerns kundeservice på post@northern.no. Dette gjelder all form for skade, – både skade på emballasjen og varen inne i emballasjen. I tilfeller hvor feil produkt, farge og/eller antall er levert gjelder samme prosess.

For å kunne hjelpe deg raskt og effektivt via vår kundeservice er det viktig at du elektronisk oversender kjøpsbevis med fult navn, ordrenummer og selve ordregrunnlaget som du har mottatt på e-post ved bestilling. Du får tilsendt eget skjema for reklamasjon som deretter skal fylles ut og returneres pr. e-post. Vi ber om bilde og så utfyllende forklaring som mulig av feil eller skade, samt produksjonsnummer («batch #») som er markert på produktet og/eller på produktets eske. Husk å alltid dokumentere mangel eller skade og ta vare på all emballasje for at reklamasjonen skal kunne håndteres korrekt. Northerns kundeservice evaluerer mangler og skader etter mottak av varsel og utfylt reklamasjonsskjema via epost.

Dersom du har oppdaget en transportskade ifm. hjemlevering trenger vi kopi av fraktbrev med fotografi av skade. Dette må sendes vår kundeservice på post@northern.no innen 2 dager for videre behandling av skaden og erstatning. Etter 2 dager fra levering bortfaller muligheten for reklamering til transportør, og vi er derfor takknemlig for at fristen overholdes.

Dersom du ved levering oppdager at varen ikke stemmer med bestillingen (feil vare / farge) vil transportøren returnere varen til lageret. Ta kontakt med vår kundeservice på post@northern.no for ny levering.

Northern forbeholder seg retten til å utbedre eller forsøke å utbedre enhver skade i den grad dette lar seg gjøre innen rimelig tid før eventuell retur og ny levering foretas. Reklamasjonsreturer skal merkes etter til enhver tid gjeldende regler og instruksjoner oppgitt fra Northern kundeservice.  Vi dekker fraktkostnaden tilknyttet reklamasjoner og skadede varer.

MERK: Ingen varer kan returneres til Northern uten returseddel eller godkjenning fra kundeservice.

Angrerett og returhåndtering

Angrerettloven gir deg rett til å angre på ditt kjøp. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen, gir oss melding om det (angrefrist). Pakken skal deretter sendes oss innen 14 dager. Ved angrerett må produktet returneres i samme stand som da du mottok produktet.

Ved angret kjøp har selger og kjøper noen forpliktelser som må følges innenfor angrerettlovens bestemmelser. Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema i ordrebekreftelsen kan du laste ned det ned HER.

For at angreretten skal være gjeldende må produktet være tilbakelevert i samme stand som da du mottok det. Det vil si at produktet er rent og ubrukt, og i original emballasje uten synlige tegn til skade på emballasje og/eller produkt. Vær derfor nøye med å pakke varen, bruk den opprinnelige produktforpakningen, samt beskyttende transportemballasje.

Dersom du bruker eller undersøker varen(e) på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon og dette medfører at varen reduseres i verdi, kan vi trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som følger:

– Vare ok + originalemballasje ok = Ingen fradrag

– Vare ok + originalemballasje ikke ok = 20 % fradrag for forringelse

– Vare ikke ok + originalemballasje ok = min. 50 % fradrag for forringelse etter takst på skaden for faktisk forringelse

– Vare ikke ok + originalemballasje ikke ok = min. 50 % fradrag for forringelse etter takst på skaden for faktisk forringelse

Ved bruk av angrerett er det du som kunde som selv må dekke alle kostnader ved retur av varen. Dette gjelder også eventuell forsikring av varene under transport. Som kunde er det ditt ansvar at varen kommer tilbake til oss i samme stand som da du mottok den. Northern tilbakebetaler en forholdsmessig del av fraktkostnaden basert på returnert andel av salgsprisen.

Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjema. Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp.

Personopplysninger

Ifølge loven må vi be deg samtykke i at vi behandler opplysninger om deg, som navn, adresse og epostadresse. All informasjon gitt oss eller som vi får del av når du besøker vår nettbutikk eller er i øvrig dialog med oss vil behandles konfidensielt og i tråd meg gjeldende lovverk.

Informasjonen du legger inn ved bestilling vil bli brukt for å kunne oppfylle våre forpliktelser ovenfor deg.

Når du bestiller via vår nettbutikk gir vi deg i tillegg mulighet til å samtykke til å bli påmeldt til mottak av vårt nyhetsbrev og tilbud innenfor dine interesseområder. Slik påmelding er ikke obligatorisk for å kunne handle og kun et servicetilbud til deg. Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrev på første eller senere utsendelser av nyhetsbrevet nederst på dokumentet/siden under «avmelding nyhetsbrev».

Northern vil ikke la tredjepart bruke dine personopplysninger til markedsføring med mindre du selv aktivt godkjenner dette.

Du har når som helst på oppfordring rett til innsyn og tilgang til personopplysninger registrert om deg i våre systemer, og i tilfeller der disse er feilaktige, irrelevante eller ufullstendige har du rett til å få dem rettet eller slettet.

Teknisk godkjenning

Våre lamper er produsert og godkjent iht. CE-merking og skal kun benyttes i land hvor dette er teknisk godkjent standard.

Force Majeure

Northern skal unntas fra alt økonomisk ansvar og er uten påtale av skyld for å fullføre sine forpliktelser etter denne avtalen i de tilfeller der force majeure inntreffer og gjør det umulig å etterleve avtalen. Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er vi fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum. 

Tvister

Norsk lov ligger til grunn for avtalen og norsk lov skal være gjeldende. Verneting er Oslo Byrett.