Returns


 At the moment we only ship to Norway, Denmark and Sweden — but stay tuned.

Angrerett og returhåndtering

Angrerettloven gir deg rett til å angre på ditt kjøp. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen, gir oss melding om det (angrefrist). Pakken skal deretter sendes oss innen 14 dager. Ved angrerett må produktet returneres i samme stand som da du mottok produktet.

Ved angret kjøp har selger og kjøper noen forpliktelser som må følges innenfor angrerettlovens bestemmelser. Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema i ordrebekreftelsen kan du laste ned det ned HER.

For at angreretten skal være gjeldende må produktet være tilbakelevert i samme stand som da du mottok det. Det vil si at produktet er rent og ubrukt, og i original emballasje uten synlige tegn til skade på emballasje og/eller produkt. Vær derfor nøye med å pakke varen, bruk den opprinnelige produktforpakningen, samt beskyttende transportemballasje.

Dersom du bruker eller undersøker varen(e) på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon og dette medfører at varen reduseres i verdi, kan vi trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som følger:

– Vare ok + originalemballasje ok = Ingen fradrag

– Vare ok + originalemballasje ikke ok = 20 % fradrag for forringelse

– Vare ikke ok + originalemballasje ok = min. 50 % fradrag for forringelse etter takst på skaden for faktisk forringelse

– Vare ikke ok + originalemballasje ikke ok = min. 50 % fradrag for forringelse etter takst på skaden for faktisk forringelse

Ved bruk av angrerett er det du som kunde som selv må dekke alle kostnader ved retur av varen. Dette gjelder også eventuell forsikring av varene under transport. Som kunde er det ditt ansvar at varen kommer tilbake til oss i samme stand som da du mottok den. Northern tilbakebetaler en forholdsmessig del av fraktkostnaden basert på returnert andel av salgsprisen.

Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjema. Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp.